05.10.2008 - 23:54

 

 

Panie mój! W najbliższym czasie

będę potrzebował dużo sił do

organizacji świetlicy i nowych osób

do Małego Chóru Wielkich Serc.

Proszę Cię więc o doładowanie

mocy do moich skromnych

możliwości. Z góry bardzo serdecznie

dziękuję i pozdrawiam.

(Piotr Kleszcz /z Łodzi/

 

 

1*

2abc

3def

4ghi

5jkl

6mno

7pqrs

8tuv

9wxyz

*

0

#