"Twoje Słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce"             Ps 119:105

Chcę tu umieszczać moje najpiękniejsze fragmenty z Pisma Św. przez które Bóg do mnie w sposób szczególny przemówił.  Podkreślanie tekstu różnymi kolorami pomaga mi w lepszym zrozumieniu Słowa Bożego. Nie zawsze to estetycznie wygląda, ale lepiej wtedy widzę myśl Pana. Czasem godzinami wpatruję się w tekst i kontempluję, delektuję się nim, a Pan dotyka mojego serca. Chwała Panu!