Melodia

słowa i muzyka: o. Piotr Kleszcz OFM Conv.

1. Tak bardzo kocham Panie - serce moje gra
Twą tylko, Twą symfonię niech pozna cały świat
Tyś najpiękniejszą nutą w piosence mego życia
Kompozytorem jego - nie mam nic do ukrycia


Ref.: Bo życie me melodią jest
Zaśpiewam ją na Twoją cześć.
2. O proszę Ciebie Panie nastrój harfę mą
Niech w uszach Twoich dźwięczy harmonią "do, mi, sol"
Lecz gdy się zmęczą struny, daruj pauzę mi
A kiedy fałsz się wkradnie, aniołów dołącz smyk.


3. A gdy postawisz Panie na pięciolini życia
Znak jakiś, może "krzyżyk", daj podjąć nie odrzucać
Niech bicie Twego serca wyznacza pieśni rytm
A gdy już grać przestanę, ocenę wydasz Ty.