Zanim wejdziesz dalej do "kaplicy"

 

Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Mt 6:6

" ZAMKNIJ DRZWI" - Co to znaczy w twoim przypadku?

Jeśli wiec przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj! Mt 5: 23-24

"POJEDNAJ SIĘ Z BRATEM" - Czy jest ktoś z kim się jeszcze nie pojednałeś?