Dialog

słowa i muzyka: o. Piotr Kleszcz OFM Conv.

1. Bóg daje nam jezyk, który mówi więcej
Niż można wyrazić - "Alfabet dziecięcy".
Gdy Jezus jest z nami słowa tracą wartość
Oczy mogą mówić, gdy Pan daje radość.

REF.: Można się zrozumieć bez jednego słowa
Kiedy miłość Pana w sercu swoim chowasz (2x)
2. Ludzie rozmawiają tym samym językiem
Lecz nie rozumieją - Fałsz język przeniknął
Kiedy jest ci smutno widzę to w twych oczach
To Jezus mnie woła: "Radość jego ocal".